De Universele Principes

onder constructie

DE UNIVERSELE PRINCIPES

De universele principes zijn deze mechanismen die het leven besturen en de voorspoed ervan verzekeren. Zij zijn de fundamenten van hoe onze wereld functioneert.

 

Een levenswijze in overeenstemming met deze wetten brengt voorspoed, vreugde, vrolijkheid en tevredenheid.

SÛKYÔ, het principe van de universele wetten of mechanismen: alles in het universum evolueert doormiddel van universele wetten of mechanismen ; zo ook de natuur en de menselijke ontwikkeling

 

KOTODAMA, het principe van de geestelijke kracht van woorden: alles in het universum wordt bestuurd doormiddel van woorden (klanken met betekenis en scheppingskracht)

 

DAN DAN, het principe van de geleidelijke vooruitgang: alles evolueert gelijdelijk aan, langzaam maar zeker, de zon staat niet plots hoog aan de hemel maar gaat geleidelijk hoger en lager ; iets leren doe je niet ineens, je moet inspanningen doen en geleidelijk ga je vooruit ; een boom is niet onmiddelijk groot en sterk, hij groeit vanuit een klein zaadje jaar na jaar,... effectieve oplossigen vinden voor maatschappelijke problemen ontstaan niet zomaar, maar geleidelijk komt men ertoe door onophoudelijke inspanningen te verzamelen ; verbeteringen aanbrengen aan je gezondheid, je relaties of financiële toestand gebeuren niet plots maar geleidelijk ; het hele unversum is onderworpen aan het principe van de geleidelijkheid.

 

het principe van de golven:

 

PA, het principe van materialisatie: het ontstaan van atomen en materie vanuit een geestelijk model ; het universum is ontworpen vanuit het niets, leegte, vol van ultra ultra fijne geestelijke  of energie deeltjes

 

SÔ Ô NORI, het principe van evenwicht of in overeenstemming: alles wat in je leven gebeurt of alle mensen die je in je leven ontmoet zijn in overeenstemming van wat je nodig hebt om als mens te groeien ; iedereen ondergaat een training of een levensles in het leven, wat een overmijdelijk gevolg is van wat men in de loop van de opeenvolgden reïncarnatie heeft gedaan

 

REISHYU, het principe van de juiste orde: relatie of hiërarchie tussen de geest - de gedachte - het lichaam ; alle fysieke dingen hebben een geestelijk model - een astrale verderzetting - een vermaterialisering ; de mens heeft een geestelijk lichaam verbonden met een ziel en bestaande uit een bewustzijn en diepste innerlijke houdingen - een astraal lichaam verbonden met gedachten, emoties en gevoelens - en een materieel lichaam bestaande uit moleculen en cellen ; de juiste orde: de geest is primair, de gedachte komt eruit voort en het lichaam is eraan ondergeschikt; zo functioneert de mens en gaat hij vooruit in zijn ontwikkeling

 

ERABU, het principe van kiezen: om vooruitgang te boeken in wat dan ook, is het belangrijk de bekwaamheid te hebben te kunnen kiezen ; niets wordt verwezenlijkt zonder duidelijke keuzes te maken ; uw leven zal zich voltooien naargelang de keuzes die u maakt; te beginnen met de keuzes betreft uw diepste innerlijke houding, levensvisie en motivaties

 

RENSEI - TENSEI, het principe van reïncarnatie - de wedergeboorte in hetzelfde geslacht als voorheen - transmigratie - de wedegeboorte in een dier, of terug van dier tot mens, of in verandering van geslacht

 

MISOGI HARAHI, het principe van zuivering: alle ziekten, financiële of materiële en psycho-sociale problemen zijn in werkelijkheid zuiveringen van de ziel om de hele persoon (de geest - de gedachte - het lichaam) terug stralend te maken en terug op pad te brengen naar de juiste lotsbestemming

 

 

Copyright @ Bart Vander Heyden