De huidige wereld

Problemen in de huidig wereld.

 • Opwarming van de aarde.
 • Natuurrampen.
 • Chemicaliën en suiker in de voeding.
 • Farmaceutische macht op geneeskunde.
 • Vervuilende energieproductie en gebruik.
 • Vernietiging van de biodeversiteit door intensieve landbouw, GMO's en industriële ontginningen.
 • Te veel mensen in de wereld en de ecologische voetafdruk.
 • Afval, plastiek,...
 • Overbevissing en vervuiling van de oceanen.
 • Conflicten op vlak van identiteit, ras, cultuur, religie, geloofsovertuiging.
 • Controle van grote bedrijven in de voeding, de geneeskunde en de industrie op politieke en wetenschappelijke beslissingen.
 • Financiële oorlog: de armen worden armer en de rijken worden arm.
 • Drinkbaar water.
 • Migratie van volkeren.
 • Vrijwaren van alle basisbehoeften voor alle mensen in de wereld.

Uitdagingen voor de huidige wereld.

 

 • Het doorstaan van de opwarming van de aarde en natuurrampen.
 • Herstel van de biodeversiteit op land en in oceanen.
 • Landbouw dat tegelijkertijd de natuur herstelt.
 • Groene energie.
 • Kleine ecologische voetafdruk.
 • Overstijgen van ras, religie, geloofsovertuiging, cultuurverschillen.
 • De omvorming van onze innerlijke attituden gericht op dankbaarheid, nederigheid en aanvaarding ondanks de vele persoonlijke problemen en moelijkheden in het leven.
 • Bevordering van de samenwerking tussen alle mensen in de wereld.
 • Het doorstaan van de verarming van de hele wereld.
 • De natuurwetenschap die de wereld van astrale deeltjes ontdekt en zo het bestaan van het leven na de dood, het hiernamaals en de invloed ervan op de fysieke wereld.

Copyright @ Bart Vander Heyden