Home

Bart        

Vander Heyden 

                                    

                                                            

Op weg naar...

 

universele principes en een spiritueel georiënteerde samenlevingCD&V Geraardsbegen

Hallo,

 

Ik ben 40 jaar en geboren te Geraardsbergen.

 

Sinds 2014 ben ik een bachelor verpleegkundige en werk ik in de ouderenzorg. Daarbij behaalde ik ook de Postgraduaat Deskundige in de Palliatieve zorg en ben LEIF-consulent. In mijn huidig werk fungeer ik als verantwoordelijke voor het bewaken van de palliatieve zorg van alle bewoners in ons woonzorgcentrum.

 

Vóór mijn taak als verpleegkundige genoot ik een opleiding in Osteopathie en Shiatsu (japanse acupressuur) die ik als een hobby graag verder zet.


Mijn voornaamste hobby is Aikido. In de Renshin Aikido Dojo te Geraardsbergen fungeer ik als penningmeester en trainer.

 

Als mens ben ik een fervent in levensbeschouwingen en verdiep ik me in meerdere religies en spiritualiteit. Ik ben vooral verbonden met oosterse vormen zoals het Shintoisme, Taoïsme, Hindoïsme, Boeddhisme en Sjamanisme. In 2004 kwam ik contact met Sûkyô Mahikari, centra voor spirituele ontwikkeling waarvan de hoofdzetel zich in Takayama (Japan) bevindt en in meer dan 75 landen vertegenwoordigd is. De praktijk en het onderricht aangereikt door deze geestelijke organisatie gaven mij nieuw inzicht en vormt het fundament voor mijn persoonlijke levensbeschouwing van waaruit ik alle andere levensbeschouwingen kan kaderen en benaderen. De begrippen 'universele principes en een spiritueel georiënteerde samenleving' komen hieruit voort.


Ik ben overtuigd dat de geestelijke visie en waarden verspreid door deze Japanse organisatie maatschappelijk steeds meer en meer belangrijker zal worden en duidelijker op de voorgrond zal treden (in de media) voor het trotseren van alle wereldse problemen, nu en voor de volgende generaties. 

 

Achter welke politiek sta ik...

 

Universele principes

 

Elke mens heeft het verlangen gelukkig te zijn. Een gelukkig leven leiden is een leven vrij van zorgen op gebied van gezondheid, materieel welzijn en sociale intimiteit. Daarnaast heeft men ook behoefte aan peroonlijke groei en ontwikkeling.

 

Om dit te bereiken vertrek ik vanuit universele beginselen, wetten of principes:

 

  • de mens bestaat uit 3 aspecten, we hebben: een fysiek lichaam - een psyche met gedachten, gevoelens en emoties - en een 'ik' met diepste innerlijke attituden en verlangens
  • onze 'ik' is primair, onze gedachten, gevoelens en emoties komen hieruit voort en ons lichaam is eraan ondergeschikt
  • alles wat we doen vetrekt vanuit onze diepste innerlijk houding
  • alles wat we fysiek nodig hebben wordt ons voorzien door de aarde
  • geen enkele doelstelling wordt bereikt zonder de hulp van anderen
  • we zijn allen onderworpen aan cyclussen van goede en minder goede dagen
  • alles wat we doen heeft invloed op onszelf en op onze omgeving
  • ...

 

Men kan zich afvragen: Waarom heb ik deze ziekte? Waarom ben ik minder rijk dan de ander? Waarom heb ik niet zo een goed sociaal leven? Waarom is mijn leven zoals het is?

 

Een antwoord op zulke vragen kan men vinden in universele natuurwetten. Deze wetten gelden voor iedereen, ongeacht iemands identiteit, en of men er bewust van is of niet.

 

Bijvoorbeeld, we hebben allemaal zuurstof nodig, willen of niet. Ook kunnen we niet leven zonder voedsel. Voedsel dat de natuur voor ons produceert. Alhoewel onze wetenschap al ver ontwikkeld is, zijn we ook nog niet in staat zelf moleculen te creëren (vanuit het niets). We kunnen enkel de grondstoffen die we vanuit de aarde hebben gehaald bewerken. Zo hebben wij, met veel inspanningen, onze beschaving voorspoed gebracht. Een ander voorbeeld is leren.  Als men iets wil leren moet je regelmatig inspanning doen om je doel te bereiken. Elk leerpoces gaat stap voor stap. Ook opgroeien gebeurt dag na dag. Je wordt niet volwassen geboren. Als je kijkt naar de natuur dan zie je hetzelfde fenomeen. Planten groeien net als ons. Een grote boom staat er niet zomaar. En om te groeien heb je de juiste omstandigheden nodig. Ook wij hebben de juiste omstandigheden nodig. Omstandigheden op materiëel vlak, op psychisch vlak en op geestelijk vlak. Onze wetenschap heeft ons op materieel vlak al ver geholpen. Maar we zijn er nog niet in geslaagd het lijden in de wereld te verhelpen, ziekten te doen verdwijnen, of armoede te beëindigen. In tegendeel, er bestaan nu meer chronische ziekten als voorheen, er is meer armoede en er zijn meer conflicten en problemen in de wereld. Om een oplossing te vinden vind ik dat men een visie moet ontwikkelen op universele beginselen over hoe onze wereld fundamenteel functioneert. En op basis van deze universele beginselen kan men beslissingen nemen, zowel persoonlijk als maatschappelijk, die duurzaamheid en voorspoed brengen.

 

Wat deze beginselen betreft, ben ik ervan overtuigd dat het krachtige mechanismen zijn, fijn afgesteld, die ervoor zorgen dat alles op aarde in voorspoed kan leven. Wij mensen maken deel uit van een wereld dat vanuit deze mechanismen ontstaan is. Zoals ik al aantoonde zijn er (natuur)wetten die zowel voor de natuur als voor onszelf gelden. Maar als je goed kijkt, bestaan er ook wetten die specifiek voor de mens gelden en die zelfs de bloei en de ondergang van beschavingen bepalen. Mechanismen die ieders persoonlijke lotsbestemming bepalen, maar ook deze van een familie, een dorp, een stad, een land... En wetten die de interactie tussen onze ziel, onze psyche en ons lichaam besturen en en bepalen hoe wij in relatie staan met de wereld rondom ons.  En vooral de wet van oorzaak en gevolg, langsheen alles in het universum zich nauwgezet manifesteert. Zo zijn wij onderworpen aan al zulke mechanismen of wetten.

 

De Boeddha zei: "Alles wat we doen begint met onze geest. Met onze geest maken we de wereld. Met een positieve geest maakt men een positieve wereld. Met een negatieve geest maakt men een negatieve wereld. Doe niets wat slecht is. Doe wat goed is, verzamel onophoudelijke inspanningen en train de geest. Dit is het verdienstelijk werk voor alle mensen." En Jezus zei: "Bemin uw naasten gelijk uzelf en vergaar verdiensten op in de hemel. Zalig zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

 

Wat zij begrepen is dat alles wat wij doen vertrekt vanuit onze geest, hoe wij de wereld zien, met onze verlangens en onze innerlijke attituden. En ook dat onze wereld en alles wat erin leeft gedragen wordt door achterliggende mechanismen.

 

Als we echt een beter leven op aarde willen, moeten we een visie ontwikkelen die deze mechanismen bestudeert en zo bijdraagt aan het begrijpen van de realiteit waarin we leven. Een wetenschap die verder gaat dan enkel het bestuderen van het materiële. Een wetenschap dat aantoont dat niet alleen chemie of fysica maar ook onze gedachten en eigen attituden onze realiteit vorm geeft gestuurd op universele mechanismen.

 

Indien het ons niet lukt om een maatschappij op te richten waar iedereen in vreugde kan leven, dan is dit het bewijs dat wij zaken forceren ten nadele van onze eigen voorspoed. Zo nemen wij beslissingen (persoonlijk of maatschappelijk) in de overtuiging juist te handelen, terwijl we juist ingaan tegenin deze universele mechanismen die ons leven mogelijk maken. Het grootste probleem is de onwetendheid betreft deze mechanismen, en de foute innerlijke attituden waarmee wij onszelf beletten in voorspoed te leven.

 

De grootste uitdaging van de 21e eeuw...

 

is het omvormen van onze innerlijke attituden van waaruit we leven,

en het bestuderen en toepassen van deze universele mechanismen of wetten.

 

 

Materiële innovatie

 

Materiële innovatie staat voor... een nieuwe kijk op materieel gebruik.

 

In plaats van materie slordig te gebruiken is het nodig onze innerlijke houding om te vormen en materie te gaan gebruiken via duurzame, ecologische en nieuwe economische modellen.

 

Ook op persoonlijk vlak kan je je steentje bijdagen. Houd je lichaam fit en voed het met de juiste voeding. Onderhoud je leefklimaat. Zorg altijd voor het behoud van orde en netheid. Vermijd elke materiële verspilling en gebruik verstandig alle goederen ter handen. Bedank alle fysieke voorwerpen in je leven en let op voor de attitude waar je je materiële rijkdom als te vanzelfsprekend begint te vinden.

 

Spiritueel georiënteerde maatschappij

 

Een spiritueel georiënteerde maatschappij staat voor... een samenleving waar mensen hun innerlijke houding samen omvormen, door in harmonie met anderen en de natuur te leven, gericht op inzicht in universele wetten en mechanismen.

 

Zo zal men binnen elk menselijk domein (politiek, economie, geneeskunde, wetenschap, religie, opvoeding, landbouw, ecologie,...) overkoepelende beslissingen kunnen nemen, vanuit universele principes, die ons zullen helpen de komende crisissen te doorstaan. Het zal ons helpen onze vastgeroeste identiteit, ideeën, overtruigingen en tradities los te laten en samen te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is en de basis zal vormen voor een goed georganiseerde samenleving, waar ook ter wereld. Als geboren Geraardsbergenaar wil ik werk verrichten om deze visie in Geraardsbergen te verspreiden.

Hoe zou ik mezelf in één zin beschrijven?


Geduldig, rustig, luisterend... eerder introvert, met focus op orde en details, voor het behoud van overzicht en inzicht.


Gericht op het ethisch aspect van het leven.


De ware geestelijke training, voor mij, bestaat erin zich in zijn dagelijks leven zijn ziel te verbeteren door in harmonie met anderen in vreugde te leven, zonder zich van de wereld af te zonderen.De weg vooruit betekent voor mij...


De hele wereld is in volle verandering. De voorspoed, gebaseerd op louter materialisme, is ten einde.


De weg vooruit is een weg van universele waarden en principes, waar mensen spirituele zienswijzen, gericht op persoonlijke ontplooiing, zullen integreren in de materiële innovatieve ontwikkelingen en vooruitgang van de maatschappij.


Te beginnen bij zichzelf in de eigen leefomgeving...

Wat is mijn favoriete plek in Geraardsbergen en waarom?


Elk plaatsje waar je de natuur in alle rust kunt aanschouwen en het contact met het Goddelijke kunt voelen.

Copyright 2018 @ All Rights Reserved

Contact


Wijngaardstraat 65 bus 5

9500 Geraardsbergen


0486/061785


bart_vdh@hotmail.com